ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130.000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. GrąbkówDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków

Szczegóły informacji

Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Finansowanie: środki zewnętrzne

Nr UZP: 2021/BZP 00286093/01

Termin składania ofert / wniosków: 2021-12-21 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2021-12-21 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2021-11-26 przez Andrzej Paruszewski

Treść:

W dniu 13.12.2021 r. nastapiła zmiana ogłoszenia oraz SWZ 
 
Zmiana dotyczy:
Terminu związania ofertą - „Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 19.01.2022r.
Sposóbu oraz terminu składania i otwarcia ofert:
Termin składania ofert upływa w dniu 21.12.2021 roku, o godz.10:00
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 21.12.2021 roku, o godz.11:00
Zmiana w poz. 8, 42, 43 i 55 kosztorysu ofertowego stanowiącego załącznik nr 8 do SWZ.
Zmiana w poz. 8, 42, 43 i 55 przedmiaru robót stanowiącego załącznik do SWZ 
 
 
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2021/BZP 00286093/01 z dnia 2021-11-26
 
Identyfikator postępowania na miniportalu dfec225b-4b13-4dcf-9ab5-57824fcabc03
 
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
ePUAP: 
                                                                 /ZDP_TUREK/SkrytkaESP
 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 14-12-2021 roku, o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14-12-2021 roku, o godz. 11:00.
 
 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
 
Minimalny opis zamówienia:
 
Przebudowa drogi powiatowej nr 4490P Grąbków- Kowale Pańskie w m. Grąbków
od km 0+021 do km 1+638,79 tj. na długości 1617,79 mb, polegającej na modernizacji i poszerzeniu istniejącej konstrukcji jezdni oraz wyposażeniu jej w chodnik, celem poprawienia bezpieczeństwa ruchu pieszego. Zakres robót:
- roboty przygotowawcze, oznakowanie tymczasowe robót
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie robót nawierzchniowych,
- oznakowanie i urządzenia bezpieczeństwa ruchu
- roboty porządkowe.
Zakres oddziaływania inwestycji obejmuje działki nr 162/5; 141/1; 142/1; 8/1; 144/1; 162/3; 161/2; 305; 904/1; 458 w miejscowości Grąbków gm. Malanów.
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
 
 
 
  1. Kosztorys ofertowy- załącznik nr 8 do SWZ
  2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr do 9 SWZ
  3. Dokumentacja projektowa załącznik nr 10 do SWZ
  4. Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)– załącznik 7 do SWZ
  5.  

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-11-26
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Paruszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-11-26 14:09:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-11-26 14:29:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-04-01 14:34:08
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
715 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony