ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130.000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w TurkuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

Szczegóły informacji

Przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Finansowanie: środki zewnętrzne

Nr UZP: 2022/BZP 00100497/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-04-13 10:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-04-13 11:00:00

Ogłoszono dnia: 2022-03-28 przez Andrzej Paruszewski

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2022/BZP 00100497/01 z dnia 2022-03-28
 
Identyfikator postępowania na miniportalu 8f49a1a6-9c87-44f9-b429-0cfa0a378e1c
 
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
ePUAP:
/ZDP_TUREK/Skrytka ESP
 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 13-04-2022 roku, o godz. 10:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13-04-2022 roku, o godz. 11:00.
 
 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii. 
 
Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulic powiatowych nr 4518P Dobrska i nr 4519P Uniejowska w Turku - I etap przebudowa ulicy nr 4519P Uniejowska w Turku
Inwestycja obejmuje przebudowę ul. Uniejowskiej w Turku w zakresie:
  1. roboty przygotowawcze
  2. roboty rozbiórkowe
  3. przebudowa i zabezpieczenie infrastruktury urządzeń podziemnych
  4. wykonania elementów odwodnienia kanalizacji deszczowej
  5. wykonanie konstrukcji jezdni
  6. wykonanie nawierzchni jezdni z mieszanki mineralno-asfaltowej
  7. wykonanie konstrukcji chodnika wraz z nawierzchnią z betonowej kostki brukowej
  8. wykonanie miejsc postojowych o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  9. wykonanie zjazdów indywidualnych do przyległych posesji o nawierzchni z betonowej kostki brukowej
  10. ułożenie elementów prefabrykowanych w tym ścieku przykrawężnikowego z kostki betonowej, krawężnika betonowego, obrzeża betonowego, opornika betonowego
  11. wykonanie elementów oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń brd.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Paruszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-25 16:55:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-28 14:39:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-24 14:14:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
382 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony