ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
 • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
 • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś - Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb Drukuj informację Zamówienie publiczne: Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś - Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb

Szczegóły informacji

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś - Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Finansowanie: środki zewnętrzne

Nr UZP: 2023/BZP 00481384/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-11-24 11:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-11-24 12:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszono dnia: 2023-11-08 przez Roman Kacprzak

Treść:

 
UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!!
 
Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2023 roku, o godz. 11:30.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2023 roku, o godz. 12:00.
 
Zakres zmian wprowadzonych do SWZ  w dniu 16.11.2023r.:
Rozdział XIII _ Termin związania ofertą, pkt 2 otrzymuje brzmienie "Wykonawca będzie związany oferta przez okres 30 dni, tj. do dnia 23.12.2023roku". 
Rozdział XV – Sposób  oraz termin składania i otwarcia ofert
– pkt. 2 przyjmuje brzmienie „Termin składania ofert upływa w dniu 24.11.2023 roku,  o godz. 11:30”.
– pkt. 3 przyjmuje brzmienie „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2023 roku, o godz. 12:00”.
Załącznik nr 1 a do SWZ - kosztorys ofertowy/przedmiar robót, w zakresie:
 • poz. 41 d.2.4 – kolumna "ilość"
               Było: 0,00
               Jest: 15,00
 • poz. 41 d.2.4 – kolumna „j.m.”
          Było: m3
         Jest: m2
 • poz. 42 d.2.4 - kolumna „ilość”
            Było: 0,00
           Jest: 55,00
 
 
Ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2023/BZP 00481384/01 z dnia 2023-11-08
 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem:
 
 
identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia :
ocds-148610-d7301048-7d49-11ee-9aa3-96d3b4440790
 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 23-11-2023 roku, o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23-11-2023 roku, o godz. 9:30.
 
 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 
 
Minimalny opis zamówienia:
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, które mają poprawić bezpieczeństwo niechronionych użytkowników ruchu na drodze powiatowej nr 4503P w m. Dobra i Długa Wieś - Przebudowa drogi powiatowej nr 4503P Dobra – Kolonia Piekary w mieście Dobra oraz miejscowości Długa Wieś – budowa drogi dla pieszych o długości 700 mb
 
 
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególności następujące czynności:
 1. roboty drogowe - roboty przygotowawcze
 2. roboty drogowe - roboty rozbiórkowe
 3. roboty drogowe - roboty ziemne
 4. roboty drogowe - krawężniki i obrzeża betonowe
 5. roboty drogowe - podbudowa
 6. roboty drogowe - roboty nawierzchniowe
 7. roboty drogowe - oznakowanie
 8. roboty drogowe - roboty wykończeniowe i towarzyszące
 9. odwodnienie - roboty przygotowawcze
 10. odwodnienie - roboty kanalizacyjne
 11. odwodnienie - roboty odtworzeniowe nawierzchni
 12. odwodnienie - roboty ziemne
 13. roboty wykończeniowe i towarzyszące
 
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
 1. Kosztorys ofertowy/przedmiar robót - załącznik nr 1a do SWZ
 2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SWZ
 3. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SWZ
 4. Projektowane postanowienia umowy  (projekt umowy) – załącznik nr 6 do SWZ 
 
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
 
Jeżeli Wykonawca posiada kwalifikowany znacznik czasu, należy go przedłożyć wraz z podpisem lub pieczęcią
elektroniczną, w celu określenia dokładnej daty powstania dokumentu elektronicznego.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-08 08:47:10
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-08 08:48:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-12-29 11:25:40
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
318 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony