ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Remont drogi powiatowej nr 4478P Chylin - Grzymiszew na odcinku Tarnowski Młyn – Ruda – etap I Drukuj informację Zamówienie publiczne: Remont drogi powiatowej nr 4478P Chylin - Grzymiszew na odcinku Tarnowski Młyn – Ruda – etap I

Szczegóły informacji

Remont drogi powiatowej nr 4478P Chylin - Grzymiszew na odcinku Tarnowski Młyn – Ruda – etap I

Status: w toku

Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: 2023/BZP 00485516/01

Termin składania ofert / wniosków: 2023-11-27 10:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2023-11-27 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszono dnia: 2023-11-09 przez Roman Kacprzak

Treść:

UWAGA ZMIANA TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT !!!!
 
Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2023 roku, o godz. 10:30.
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2023 roku, o godz. 11:00.
 
Zakres zmian wprowadzonych do SWZ  w dniu 21.11.2023r.:
1. Rozdział XIII - Termin związania ofert, pkt 2 otrzymuje brzmienie "Wykonawca będzie związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 26.12.2023roku.
2. Rozdział XV – Sposób  oraz termin składania i otwarcia ofert
– pkt. 2 przyjmuje brzmienie „Termin składania ofert upływa w dniu 27.11.2023 roku, o godz. 10:30”.
– pkt. 3 przyjmuje brzmienie „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27.11.2023 roku, o godz. 11:00”.
3. Załącznik nr 1a do SWZ - kosztorys ofertowy/przedmiar robót.
 
Ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2023/BZP 00485516/01 z dnia 2023-11-09
 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem:
 
 
identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia :
ocds-148610-8e422b63-7edc-11ee-a60c-9ec5599dddc1
 
Termin składania ofert upływa w dniu 24-11-2023 roku, o godz. 9:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24-11-2023 roku, o godz. 9:30.
 
 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie remontu drogi powiatowej nr 4478P Chylin – Grzymiszew na odcinku Tarnowski Młyn – Ruda - etap I
 
Minimalny opis zamówienia:
 
 
Podstawowym zakresem inwestycji polegającej na remoncie drogi jest:
 
  1. roboty przygotowawcze
  2. usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu)
  3. nakładka z betonu asfaltowego – konstrukcja nawierzchnio jezdni
  4. pobocza drogowe
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
  1. Kosztorys ofertowy/przedmiar robót - załącznik nr 1a do SWZ
  2. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik nr 9 do SWZ
  3. Dokumentacja projektowa - załącznik nr 10 do SWZ
  4. Projektowane postanowienia umowy  (projekt umowy) – załącznik nr 6 do SWZ 
 
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
 
Jeżeli Wykonawca posiada kwalifikowany znacznik czasu, należy go przedłożyć wraz z podpisem lub pieczęcią
elektroniczną, w celu określenia dokładnej daty powstania dokumentu elektronicznego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-09
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kacprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-09 12:23:19
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-09 12:23:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-23 15:18:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
206 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony