ˆ

Zamówienia publiczne o wartości powyżej 130.000 zł

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznymDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Szczegóły informacji

Budowa chodnika w m. Smaszew wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym

Status: rozstrzygnięty

Tryb: Tryb podstawowy na podstawie art. 275 pkt.1 ustawy

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Finansowanie: środki zewnętrzne

Nr UZP: 2022/BZP 00339324/01

Termin składania ofert / wniosków: 2022-09-27 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2022-09-27 09:30:00

Ogłoszono dnia: 2022-09-08 przez Andrzej Paruszewski

Treść:

Ogłoszenie o zamówieniu pod numerem 2022/BZP 00339324/01 z dnia 2022-09-08
 
Identyfikator postępowania na miniportalu f648d139-83b4-41a7-a802-d0ef4fdf6aaa
 
 
Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu. Funkcjonalność do zaszyfrowania oferty przez Wykonawcę jest dostępna dla Wykonawców na miniPortalu, w szczegółach danego postępowania.
 
ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
ePUAP:
/ZDP_TUREK/Skrytka ESP
 
 
Termin składania ofert upływa w dniu 27-09-2022 roku, o godz. 09:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 27-09-2022 roku, o godz. 09:30.
 
 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 
Minimalny opis zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową chodnika w m. Smaszew
wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym, w zakresie:
 
- roboty rozbiórkowe,
- roboty ziemne,
- wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni chodników z kostki betonowej brukarskiej,
- wykonanie zjazdów z kostki betonowej,
- wykonanie poszerzenia jezdni,
- wykonanie pobocza z kruszywa łamanego,
- budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego,
- ustawienie słupów oświetleniowych,
- budowa kolektora deszczowego wraz ze studzienkami,
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
 
  1. Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych - załącznik do SWZ
  2. Dokumentacja projektowa - załącznik do SWZ
  3. Kosztorys ofertowy/przedmiar robót- załącznik do SWZ
  4. Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy)– załącznik do SWZ

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-09-08
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Andrzej Paruszewski
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-09-08 13:28:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-09-08 13:39:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-22 13:21:09
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
411 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony