ˆ
Zmiana wielkości treści
Zmiana kontrastu serwisu
WyłączWłącz skróty klawiatury
Zmień interlinię
Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH W TURKU
  • Logo Biuletynu Informacji Publicznej
  • Godło Rzeczpospolitej Polskiej
ˆ

Aktualne

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Sukcesywna dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg w 2024 rokuDrukuj informację Zamówienie publiczne: Sukcesywna dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg w 2024 roku

Szczegóły informacji

Sukcesywna dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg w 2024 roku

Status: w toku

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Dostawy

Zamawiający: Zarząd Dróg Powiatowych w Turku

Finansowanie: środki własne

Nr UZP: nie dotyczy

Termin składania ofert / wniosków: 2024-04-25 09:00:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2024-04-25 09:30:00

Miejsce złożenia oferty: https://ezamowienia.gov.pl/pl/

Ogłoszono dnia: 2024-04-17 przez Roman Kaprzak

Treść:

 
Ogłoszenie o zamówieniu pod numerem  2024/BZP 00289034/01 z dnia 2024-04-17
 
Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy e-Zamówienia pod adresem:
 
 
identyfikator (ID) postępowania na platformie e-Zamówienia :
ocds-148610-5375352e-f4fc-11ee-ac52-ee29f86ffd4f
 
Termin składania ofert upływa w dniu 25-04-2024 roku, o godz. 08:00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 25-04-2024 roku, o godz. 09:30.
 
 
W przypadku awarii systemu teleinformatycznego, która powoduje brak możliwości otwarcia ofert w terminie określonym przez Zamawiającego otwarcie ofert następuje niezwłocznie po usunięciu awarii.
 
 
Minimalny opis zamówienia:
 
Sukcesywna dostawa soli drogowej DR niezbrylającej, kamiennej, kopalnianej, nieodpadowej, luzem do zimowego utrzymania dróg w 2024 roku
 
Szczegółowy opis i zakres przedmiotu zamówienia określa:
1) Zakres i opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 5 do SWZ
2) Projektowane postanowienia umowy (projekt umowy) - załącznik nr 4 do SWZ
 
Zamówienie podstawowe obejmuje dostawę 500 ton soli drogowej DR.
 
Zamawiający przewiduje zgodnie z art. 441 ust.1 Pzp możliwość skorzystania z prawa opcji.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość jednostronnej zmiany zakresu przedmiotu zamówienia przy zastosowaniu prawa opcji, poprzez:
1) zwiększenie ilości zamawianej soli o 10% w stosunku do ilości stanowiącej przedmiot zamówienia podstawowego tj. 50 ton,
2) zmniejszenia ilości zamawianej soli, do wartości nie niższej niż 400 ton.
 
W przypadku zastosowania prawa opcji, Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć Zamawiającemu soli na takich samych zasadach, jak dostawy objęte zamówieniem podstawowym, za cenę nie wyższą niż w ramach zamówienia podstawowego.
 
Zarówno skorzystanie, jak i nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie powoduje powstania dla Wykonawcy żadnych roszczeń, z wyjątkiem roszczenia o wynagrodzenie za sól dostarczoną w ramach zwiększenia zamówienia podstawowego.
 
Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy Interaktywnego Formularza ofertowego udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia.
 
Jeżeli Wykonawca posiada kwalifikowany znacznik czasu, należy go przedłożyć wraz z podpisem lub pieczęcią
elektroniczną, w celu określenia dokładnej daty powstania dokumentu elektronicznego.

 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Zarząd Dróg Powiatowych w Turku
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2024-04-17
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Roman Kaprzak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2024-04-17 12:32:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2024-04-17 12:33:10
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Magdalena Ignatowicz - Kowalska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2024-04-17 12:33:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
46 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony